Skip to content

Privacybeleid

Door het gebruiken van onze website ga je akkoord met het privacybeleid. Bovendien zullen wij je hier extra op wijzen wanneer bepaalde gegevens worden opgevraagd, via bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier.

Het waarborgen van uw privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom schrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. Volgende gegevens kunnen worden
verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door het gebruiken van deze gegevens hopen wij u een optimale service te kunnen bieden die voor u zo aangenaam mogelijk
werkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een afgesloten overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres of ons fysiek adres.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van uw gegevens, neem dan steeds contact met ons op.

Vragen

Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn wanneer het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u toch nog vragen of opmerkingen heeft mag u dit ons steeds laten weten via ons e-mailadres of fysiek adres.